QUI SOM?

 • QUI SOM?

   

  A LUMVI, empresa ubicada a Campllong (Girona), fabriquem tancaments d’alumini i PVC a mida des de l’any 2000 mitjançant processos que asseguren una alta qualitat i seguretat, així com un bon aïllament tèrmic i acústic dels tancaments. Tot això, seguint un procés de fabricació sostenible basat en els principis de l’economia circular i la utilització d’energies renovables amb l’objectiu de causar el menor impacte possible al medi ambient.

  Gràcies als 20 anys d’experiència adquirida així com a la nostre envergadura hem assolit un know-how i una flexibilitat que ens permet oferir solucions ràpides a la vegada que efectives per a qualsevol problemàtica que ens puguin plantejar els nostres clients resolvent les incidències sobrevingudes de la forma més eficient.

  Els valors de LUMVI segueixen intactes després de 20 anys treballant. Gran part de la nostre valia consisteix en donar un servei implacable als nostres clients professionals, guanyant-nos la seva confiança i establint relacions duradores de benefici recíproc, seguint uns estàndards de qualitat que ens permeten instal·lar tancaments sofisticats i d’altes prestacions satisfent al màxim al client final, sempre respectant el medi ambient i cuidant l’entorn on desenvolupem la nostre activitat.

  D’acord amb els nostre valors, hem assumit el repte d’esdevenir la primera empresa del sector d’emissions neutres fixant aquest objectiu per l’any 2030, començant per la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al taulat de la nostre nau industrial.

  A LUMVI seguim innovant, dia rere dia, per oferir-te el més avançat del mercat. Estem adoptant les tecnologies més modernes per tal d’integrar-les als nostres tancaments així com integrant els nostres tancaments en la Passive House i a les llars intel·ligents.

 • RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

   

  El compromís ambiental a LUMVI forma part del nostre ADN. És per això que, recentment, ens hem proposat l’ambiciós objectiu d’esdevenir la primera empresa de fabricació de tancaments d’alumini i PVC d'emissions neutres, fixant aquest objectiu per l’any 2030. Per tal d’aconseguir-ho seguim les polítiques següents:

  - En primer lloc, el 100% de l’energia elèctrica que consumim prové de l’energia renovable que generen les plaques solars instal·lades al teulat de la nau industrial. Aquesta instal·lació està capacitada per suportar el 100% de l’energia que necessita la nostre empresa, per tant, podem dir que a LUMVI ja no generem emissions a través de l’energia elèctrica.

  - En segon lloc, fem valer els principis de l'economia circular optimitzant al màxim les matèries primeres que utilitzem durant el nostre procés de fabricació per tal de reduir tant l’entrada de matèries primeres com la producció de residus. Seguint aquest principi, hem reduït enormement el volum de residus que generem cada any. Però aquesta política no acaba aquí ja que, a més, tan els nostres tancaments així com els residus, són 100% reciclables un cop esgotada la seva vida útil, utilitzant-los després en la fabricació de productes alternatius. Aquesta política la duem a terme gràcies al nostre proveïdor Vekaplast Ibérica, SAU, el qual ha dissenyat aquest programa d’economia circular anomenat Veka recyclage.

  Per tal de seguir reduint les nostres emissions i aconseguir l’objectiu d’emissions neutres, actualment estem estudiant aplicar polítiques de mobilitat perquè els nostres treballadors arribin a Lumvi amb un mitjà de transport sostenible, així com fent arribar les finestres als nostres clients amb mitjans de transport que no generin emissions.

   

SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL

ESTALVI ENERGÈTIC

20 ANYS

GENERANT CONFIANÇA

ALUMINI

PVC

CONTACTE

TREBALLEM JUNTS?

Pol. Ind LES FERRERIES

Camí de Riudellots, 11

17457 CAMPLLONG,

GIRONA

 

Tel. 972 463 871

 

Fax. 972 461 274

ELS NOSTRES PROVEÏDORS: